Shri Ganesh Prarthna - Ghaalin Lotaangan - Lyrics in English


Shri Ganesh Prarthna – Marathi

Ghaalin Lotaangan Vandin Charan.
Dolyaanni Paahin Roop Tujhe

Preme Aalingan Aanande Poojin.
Bhaave Ovaalin Mhane Naama.


Tvamev Mata cha Pita Tvamev
Tvamev Bandhu cha Sakha Tvamev.

Tvamev Vidya Dravinam Tvamev
Tvamev Sarvam Mam Dev dev.


Kaayen Vaacha Manasen-driyairva,
Budhdaatmana va Prakruti-svabhavaat

Karomi Yadyat Sakalam Parasmai
Narayanayeti Samarpayaami.


Achayutam Keshavam Ram-narayanam,
Krishna-damodaram Vasudevam Hari.

Shridharam Madhavam Gopika-vallabham,
Janaki-nayakam Ram-chandram Bhaje


Hare Ram Hare Ram
Ram Ram Hare Hare
Hare Krishna Hare Krishna
Krishna Krishna Hare Hare.

Hare Ram Hare Ram
Ram Ram Hare Hare
Hare Krishna Hare Krishna
Krishna Krishna Hare Hare.

Morya re, Bappa Morya re
Morya re, Bappa Morya re


Shri Ganesh Prarthna – Marathi


Ganesh Bhajan