Gajanana Shree Ganaraya - Ganesh Aarti


Gajanana Shree Ganaraya – Shri Ganesh Aarti

Gajanana shree ganaraya
Aadhi vandu tuj moraya – 2

Mangal moorti shree ganaraya
Aadhi vandu tuj moraya

Gajanana shree ganaraya
Aadhi vandu tuj moraya

Sindur charchit dhavale anga
Chandan uti khulavi rang
Baghata maanas hote dang

Jeev jadala charani tujhiya
Aadhi vandu tuj moraya

Gajanana shree ganaraya
Aadhi vandu tuj moraya

Gauri-tanaya bhal-chandra
Deva krupechya tu samudraa
Varadvinayak karuna-gara

Avaghi vighne nesi vilayaa
Aadhi vandu tuj moraya

Gajanana shree ganaraya
Aadhi vandu tuj moraya

Mangal moorti shree ganaraya
Aadhi vandu tuj moraya

Gajanana shree ganaraya
Aadhi vandu tuj moraya

Gajanana shree ganaraya
Aadhi vandu tuj moraya

Gajanana Shree Ganaraya – Shri Ganesh Aarti

Lata Mangeshkar


Ganesh Bhajan