Nand Ke Anand Bhayo – Lyrics in English


Nand Ke Anand Bhayo – Janmashtami Bhajan

Anand umang bhayo, jai Kanhaiya lal ki.
Nand ke anand bhayo, jai Kanhaiya lal ki. – 2

Brij mein aanand bhayo, jai Yashoda lal ki.
Haathi ghoda paalaki, jai Kanhaiya lal ki. – 2

Jai ho Nandlal ki, jai Yashoda lal ki.
Gokul mein aanand bhayo, jai Kanhaiya lal ki. – 2

Hey Anand umang bhayo, jai Kanhaiya lal ki.
Nand ke anand bhayo, jai Kanhaiya lal ki.

Hey Brij mein aanand bhayo, jai Yashoda lal ki.
Nand ke anand bhayo, jai Kanhaiya lal ki.


Hey Anand umang bhayo, jai ho Nandlal ki.
Nand ke anand bhayo, jai Kanhaiya lal ki.

Hey Brij mein aanand bhayo, jai Yashoda lal ki.
Nand ke anand bhayo, jai Kanhaiya lal ki.

Anand umang bhayo, jai ho Nandlal ki.
Gokul me aanand bhayo, jai Kanhaiya lal ki.

Jai ho Nandlal ki, jai Yashoda lal ki.
Haathi ghoda paalaki, jai Kanhaiya lal ki.

Anand umang bhayo, jai ho Nandlal ki.
Nand ke anand bhayo, jai Kanhaiya lal ki.

Brij mein aanand bhayo, jai Yashoda lal ki.
Nand ke anand bhayo, jai Kanhaiya lal ki.

Anand umang bhayo, jai ho Nandlal ki.
Nand ke anand bhayo, jai Kanhaiya lal ki.


Koti brahmaand ke adhipati lal ki.
Haathi ghoda paalaki, jay Kanhaiya lal ki.

Gaue charaane aaye, jay ho pashupaal ki.
Gokul mein aanand bhayo, jay Kanhaiya lal ki.

Koti brahmaand ke adhipati lal ki.
Nand ke anand bhayo, jay Kanhaiya lal ki.

Gauye charane aaye, jay ho pashupaal ki.
Nand ke anand bhayo, jay Kanhaiya lal ki.


Poonam ke chaand jaisi shobha hai baal ki.
Haathi ghoda paalaki, jai Kanhaiya lal ki.

Anand umang bhayo, jai Kanhaiya lal ki.
Gokul mein aanand bhayo, jai Kanhaiya lal ki.

Koti brahmaand ke adhipati lal ki.
Nand ke anand bhayo, jai Kanhaiya lal ki.

Gauye charane aaye, jai ho pashupaal ki.
Nand ke anand bhayo, jai Kanhaiya lal ki.


Bhakto ke aanand-kand jai Yashoda lal ki.
Haathi ghoda paalaki, jai Kanhaiya lal ki.

Jai ho Yashoda lal ki, jai ho Gopal ki.
Gokul mein aanand bhayo, jai Kanhaiya lal ki.

Koti brahmaand ke adhipati lal ki.
Nand ke anand bhayo, jai Kanhaiya lal ki.

Gauye charane aaye, jai ho pashupaal ki.
Nand ke anand bhayo, jai Kanhaiya lal ki.


Anand se bolo sab, jai ho Brij lal ki.
Haathi ghoda paalaki, jai Kanhaiya lal ki.

Jai ho Brijlal ki, paavan pratipaal ki.
Gokul mein aanand bhayo, jai Kanhaiya lal ki.

Koti brahmaand ke adhipati lal ki.
Nand ke anand bhayo, jai Kanhaiya lal ki.

Gauye charane aaye, jai ho pashupaal ki.
Nand ke anand bhayo, jai Kanhaiya lal ki.


Anand umang bhayo, jai ho Nandlal ki.
Nand ke anand bhayo, jai Kanhaiya lal ki.

Brij mein aanand bhayo, jai Yashoda lal ki.
Nand ke anand bhayo, jai Kanhaiya lal ki.

Jai ho Nandlal ki, jai Yashoda lal ki.
Haathi ghoda paalaki, jai Kanhaiya lal ki.


Anand umang bhayo, jai ho Nandlal ki.
Haathi ghoda paalaki, jai Kanhaiya lal ki.

Brij mein aanand bhayo, jai Yashoda lal ki.
Nand ke anand bhayo, jai Kanhaiya lal ki.

Jai ho Nandlal ki, jai Yashoda lal ki.
Nand ke anand bhayo, jai Kanhaiya lal ki.


Anand umang bhayo, jai ho Nandlal ki.
Nand ke anand bhayo, jai Kanhaiya lal ki.

Brij mein aanand bhayo, jai Yashoda lal ki.
Nand ke anand bhayo, jai Kanhaiya lal ki.

Bolo shri Krishna Kanhaiya lal ki jay


Nand Ke Anand Bhayo – Janmashtami Bhajan


Krishna Bhajan