Categories
List

Prayer Songs – List

Hum Ko Man Ki Shakti Dena
Itni Shakti Hame Dena Data
Ishwar Allah Tere Naam Sabko Sanmati De Bhagwan
Prabhu Hum Pe Kripa Karna
Raghupati Raghav Raja Ram

Prayer Songs – List

1

2

3

Prarthana Geet

4

5