हरे कृष्ण मंत्र (धुन) - हरे राम, हरे कृष्ण


Krishna Bhajan

हरे कृष्ण मंत्र (धुन) – हरे राम, हरे कृष्ण


हरे कृष्ण, हरे कृष्ण,
कृष्ण कृष्ण हरे हरे।


हरे कृष्ण, हरे कृष्ण,
कृष्ण कृष्ण हरे हरे।
हरे राम, हरे राम
राम राम, हरे हरे॥

हरे राम हरे कृष्ण – हरे राम हरे कृष्ण

हरे कृष्णा, हरे कृष्णा,
कृष्णा कृष्णा हरे हरे।
हरे रामा, हरे रामा
रामा रामा , हरे हरे॥


हरे कृष्ण, हरे कृष्ण,
कृष्ण कृष्ण हरे हरे।
हरे राम, हरे राम
राम राम, हरे हरे॥


हरे कृष्णा, हरे कृष्णा,
कृष्णा कृष्णा हरे हरे।
हरे रामा, हरे रामा
रामा रामा , हरे हरे॥

Hare Krishna Mantra (Dhun) - Hare Rama Hare Krishna
Hare Krishna Mantra – Hare Rama Hare Krishna (Dhun)

हरे कृष्ण, हरे कृष्ण,
कृष्ण कृष्ण हरे हरे।
हरे राम, हरे राम
राम राम, हरे हरे॥

Krishna Bhajans

Hare Krishna Mantra (Dhun) – Hare Rama Hare Krishna

Shankar Mahadevan

Hare Krishna Mantra (Dhun) – Hare Rama Hare Krishna


Hare Krishna, Hare Krishna,
Krishna Krishna, Hare Hare
Hare Rama, Hare Rama,
Rama Rama, Hare Hare

Hare Krishnaa, Hare Krishnaa,
Krishnaa Krishnaa, Hare Hare
Hare Raamaa, Hare Raamaa,
Raamaa Ramaa, Hare Hare

Hare Krishna, Hare Krishna,
Krishna Krishna, Hare Hare
Hare Rama, Hare Rama,
Rama Rama, Hare Hare

Hare Krishnaa, Hare Krishnaa,
Krishnaa Krishnaa, Hare Hare
Hare Raamaa, Hare Raamaa,
Raamaa Ramaa, Hare Hare

Hare Krishna Mantra (Dhun)
Hare Krishna Mantra (Dhun)

Hare Krishna, Hare Krishna,
Krishna Krishna, Hare Hare
Hare Rama, Hare Rama,
Rama Rama, Hare Hare

Krishna Bhajans