Shri Gajanan Maharaj (Shegaon) Aarti – Marathi


जय जय सतचित स्वरूपा स्वामी गणराया
अवतरलासी भूवर जड मुढ ताराया॥
जयदेव जयदेव

Gajanan Maharaj Aarti In Marathi


Shri Gajanan Mmaharajanchya Aartya

Shri Gajanan Maharaj (Shegaon) Aarti – Lyrics in Marathi


जय जय सतचित स्वरूपा स्वामी गणराया
अवतरलासी भूवर जड मुढ ताराया॥
जयदेव जयदेव


निर्गुण ब्रह्म सनातन अव्यय अविनाशी
स्थिरचर व्यापून उरलें जे या जगताशी॥
तें तूं तत्त्व खरोखर निःसंशय अससी।
लीलामात्रें धरिलें मानव देहासी॥
जयदेव जयदेव


होऊं न देशी त्याची जाणिव तूं कवणा।
करूनी गणि गण गणांत बोते या भजना॥
धाता हरिहर (नरहरी) गुरुवर तूंचि सुखसदना
जिकडें पहावे तिकडे तूं दिससी नयना॥
जयदेव जयदेव


लीला अनंत केल्या बंकट सदनास।
पेटविलें त्या अग्नीवाचूनी चिलमेस॥
क्षणांत आणिलें जीवन निर्जल वापीस।
केला ब्रह्मगिरीच्या गर्वाचा नाश॥
जयदेव जयदेव


व्याधी वारून केलें कैकां संपन्न।
करविले भक्तालागी विठ्ठल दर्शन
भवसिंधू हा तरण्या नौका तव चरण।
स्वामी दासगणूचे मान्य करा कवन॥
जयदेव जयदेव


जय जय सतचित-स्वरूपा स्वामी गणराया
अवतरलासी भूवर जड मुढ ताराया॥
जयदेव जयदेव


For more bhajans from category, Click -