Tere Sharan Aaye – Ambe Maa – Lyrics in English


Tere Sharan Aaye – Ambe Maa

Tere sharan aaye dekho hey Ambe Mata, O maata
Tere sharan aaye dekho hey Ambe Mata

Chaaro disha se, bhakti aasha se,
Bhakto ki bheed aayi, Ho Mata

Tere sharan aaye dekho hey Ambe Mata, Ho Mata
Tere sharan aaye dekho hey Ambe Mata


Tu jo kahe Maa vo sab sunenge
Din raat teri pooja karenge – 2

Sukh ho ya duhkh ho, ham sab sahenge
Har haal teri bhakti karenge

Bhakto ki pida, haranewali Maa,
Koti koti hai pranaam, Ho Mata

Tere sharan aaye dekho hey Ambe Mata, Ho Mata
Tere sharan aaye dekho hey Ambe Mata

Chaaro disha se, bhakti aasha se,
Bhakto ki bheed aayi, Ho Mata

Tere sharan aaye dekho hey Ambe Mata, Ho Mata
Tere sharan aaye dekho hey Ambe Mata


Tino loko ki too daani hai Maa
Antaryaami hai, too gyaani hai Maa – 2

Sukh deke duhkh ka haran karo Maa
Sab jan ka archan grahan karo ma

Duniya ki raksha
Duniya ki raksha karanevaali Maa,
Roshan rahe tera naam, Ho Mata
Tere sharan aaye dekho hey Ambe Mata
Ho Mata

Tere sharan aaye dekho hey Ambe Mata

Chaaro disha se, bhakti aasha se,
Bhakto ki bheed aaye, Ho Mata

Tere sharan aaye dekho hey Ambe Mata,
Ho Mata – 2

Hey Ambe Mata, ho Mata
Hey Ambe Mata, ho Mata
Hey Ambe Mata


Tere Sharan Aaye – Ambe Maa


Durga Bhajan