J

जगजननी जय जय माँ - अर्थसहित - दुर्गा आरती

जगजननी – समस्त संसारकी माता
जय जय माँ – सदा सर्वदा आपकी जय हो
भयहारिणी – संसारके समस्त भयको (कष्टोंको) हरनेवाली,
भवतारिणी – संसारका उद्धार करनेवाली एवं
भवभामिनि – संसारको सुशोभित करनेवाली सर्वसुंदरी,
जय जय – जगत् माता! आपकी जय हो॥

read more ....

श्री शिव चालीसा

जय गिरिजा पति दीन दयाला।
सदा करत सन्तन प्रतिपाला॥
भाल चन्द्रमा सोहत नीके।
कानन कुण्डल नागफनी के॥

read more ....