Satguru – Kabir Dohe


– Satguru sam koi nahi, saat dip nau khand.
– Satguru to satbhaav hai, jo as bhed bataaye.
– Tirath gaye te ek phal, sant mile phal chaar.
– Satguru mil gaya ju jaaniye, gyaan ujaala hoye.

Satguru – Kabir Dohe


Satguru sam koi nahi,
saat dip nau khand.
Tin lok na paiye,
aru ikkis brahmand


Kabir maaya mohini,
jaisi mithi khaand.
Satguru ki kripa bhayee,
nahi to karti bhaand.


Satguru to satbhaav hai,
jo as bhed bataaye.
Dhanya sheesh dhan bhaag tehi,
jo aisi sudhi paay.


Tirath gaye te ek phal,
sant mile phal chaar.
Satguru mile kai phal,
kahe Kabir vichaar.


Satguru khojo sant,
jov kaaj ko chah-hu.
Mito bhav ko ank,
aave gavan nivaar-hu.


Satguru shabd ulaangh ki,
jo sevak kahoo jaay.
Jahaan jaay tahan kaal hai,
kahain Kabir samajhaay.


Satguru ko maane nahin,
apani kahai banaaye.
Kahai Kabir kya kijiye,
aur mataa man jaay.


Satguru mil gaya ju jaaniye,
gyaan ujaala hoye.
Bhram ka bhaand todi kari,
rahai niraala hoye.


Satguru mile ju sab mila,
na to mila naa koy.
Maata-pita sut baandhava,
ye to ghar ghar hoye.


Chaunsat diva joy ke,
chaudah chanda maahi.
Tehi ghar kiska chaandana,
jihi ghar Satguru naahi.


Sukh dukh sir oopar sahai,
kabahu na chhoda sang.
Rang na lagai ka,
vyapai Satguru rang.


Yah Satguru upadesh hai,
jo man mane partit.
Karam bharaam sab taygi ke,
chalai so bhav jal jit.


Jaati baran kul khoy ke,
bhakti karai chitalaay.
Kahain Kabir Satguru milai,
aavaagaman nashaay.


Jehi khojat Brahma thake,
sur nar muni aru dev.
Kahai Kabir sun saadhava,
karo Satguru ki sev.


For more bhajans from category, Click -

For Hindi Lyrics of Kabir Dohe: – Satguru – Kabir Dohe – Hindi

Kabir ke Dohe and Kabir Bhajans

Bhajan List

Kabir Bhajans
Kabir Dohe
Bhajan, Aarti, Chalisa, Dohe – List

Kabir Bhajan Lyrics

Bhajans and Aarti

Bhakti Geet Lyrics