Sangati – Kabir Dohe


– Kabir sangat saadhu ki, nit prati kijai jaay.
– Kabir sangat saadhu ki, jau ki bhoosi khaay.
– Sangat kijai saadhu ki,kabhi na nishphal hoy.
– Sangati so sukhya upje, kusangati so dukh hoy.

Sangati – Kabir Dohe


Kabir sangat saadhu ki,
nit prati kijai jaay.
Duramati door bahaavasi,
desi sumati bataay.


Kabir sangat saadhu ki,
jau ki bhoosi khaay.
Khir khaand bhojan mile,
saakat sang na jae.


Sangat kijai saadhu ki,
kabhi na nishphal hoy.
Loha paaras parasate,
so bhi kanchan hoy.


Sangati so sukhya oopje,
kusangati so dukh hoy.
Kah Kabir taha jaiye,
saadhu sang jaha hoy.


Kabira man panchhi bhaya,
bhaye te baahar jaay.
Jo jaise sangati karai,
so taisa phal paay.


Sajjan son sajjan mile,
hove do do baat.
Gahada so gahada mile,
khaave do do laat.


Man diya kahun aur hi,
tan saadhun ke sang.
Kahain Kabir kori gaji,
kaise laagai rang.


Saadhu sang guru bhakti aroo,
badhat badhat badhi jaay.
Ochhi sangat khar shabd roo,
ghatat-ghatat ghati jaay.


Saakhi shabd bahutai suna,
mita na man ka daag.
Sangati so sudhara nahin,
taaka bada abhaag.


Saadhu ke satsang se,
thar-thar kaanpe deh.
Kabahun bhaav kubhaav te,
jani miti jaay saneh.


Hari sangat shital bhaya,
miti moh ki taap.
Nishivaasar sukh nidhi,
laha ann pragata aap.


Ja sukh ko munivar ratain,
sur nar karain vilaap.
Jo sukh sahajai paiya,
santo sangati aap.


Kabira kalah aru kalpana,
sat-sangati se jaay.
Dukh baase bhaaga phirai,
sukh mein rahai samaay.


Sangat kijai saadhu ki,
hove din-din het.
Saakut kaali kaamali,
dhote hoy na set.


Sant sur-sari ganga jal,
aani pakhaara ang.
Maile se niramal bhaye,
saadhoo jan ko sang.


For more bhajans from category, Click -

For Hindi Lyrics of Kabir Dohe Bhajan: – Sangati – Sant Kabir Dohe – Hindi

Kabir ke Dohe and Kabir Bhajans

Bhajan List

Kabir Bhajans
Kabir Dohe
Bhajan, Aarti, Chalisa, Dohe – List

Kabir Bhajan Lyrics

Bhajans and Aarti

Bhakti Geet Lyrics