Shri Ramchandra Kripalu Bhajman - Lyrics in English


Shri Ramchandra Kripalu Bhajman

Shri Ramchandra kripalu bhajman,
haran bhav bhaya darunam
Nav-kanj-lochan kanj-mukh,
kar-kanj pad-kanjarunam

Kandarp aganit amit chavi,
naval-nil niraj sundaram
Patapit manahu tarit ruchi suchi,
naumi Janaka-sutavaram

Shri Ram-chandra kripalu bhajman,
haran bhav bhay darunam

Bhaju Din-bandhu Dinesh
danav daitya-vansh nikandanam.

Raghu-nand anand kanda,
Kaushal chand Dasharath-nandanam.

Shri Ramchandra kripalu bhajman,
haran bhav bhaya darunam

Sir mukut kundal tilak charu,
udaaru ang vibhu-shanam.

Ajanu bhuja shar chapadhar,
sangram-jit Khar-Dushanam.

Shri Ramchandra kripalu bhajman,
harana bhava bhaya daarunam

Iti vadati Tulsidas Shankar,
Shesh muni-man ranjanam
mam hriday-kanj nivas kuru,
kamaadi khaladal ganjanam.

Shri Ramchandra krupalu bhaj mann,
haran bhav bhaya darunam

Manu jaahi rachehu milihi so baru,
sahaj sunder saanwaro.

Karunaa nidhaan sujaan silu
snehu jaanat raavro

Shri Ram-chandra kripaalu bhajman,
harana bhava bhaya daarunam

Ehi bhanti gori asees sunee
siya sahit hiya harshin ali.

Tulsi Bhawanih pooji puni-puni
mudit mann mandir chali

Shri Ram chandra kripalu bhaju mann,
haran bhav bhaya darunam

Shri Ram… Shri Ram…


Shri Ramchandra Kripalu Bhajman

Lata Mangeshkar


Ram Bhajan