Raghupati Raghav Raja Ram - Shri Ram Dhun - Lyrics in English


Raghupati Raghav Raja Ram – Shri Ram Dhun

Raghupati Raghav Raja Ram
Patit pavan Sita Ram
Sita Ram, Sitaram,
Bhaj man pyaare Sita Ram

Raghupati Raghav Rajaram
Patita Pavan Sita Ram

Ishwar Allah tero naam,
Sab ko sanmati de Bhagwan
Raghupati Raghav Raja Ram
Patita pavan Sita Ram

Jai Raghunandan Jai Siya Ram
Janaki Vallabh Sita Ram
Raghupati Raghav Raja Ram
Patita pavan Sita Ram

Raghupati Raghav Raja Ram
Patit pavan Sita Ram
Sita Ram, Sitaram,
Bhaj man pyaare Sita Ram

Raghupati Raghav Rajaram
Patita Pavan Sita Ram

Original Lyrics of Raghupati Raghav Raja Ram:

(From “Shri Nama Ramayanam” written by Lakshmanacharya)

Raghupati Raghava Raja Ram
Patita paavana Sita Ram

Sunder vigraha meghashyam
Ganga Tulsi Shalagram

Bhadra Girishwara Sita Ram
Bhagat janapriya Sita Ram

Janaki ramana Sita Ram
Jai jai Raghav Sita Ram

Raghupati Raghav Raja Ram
Patit paavan Sita Ram

Raghupati Raghav Raja Ram – Shri Ram Dhun

Hari Om Sharan


Prayer Songs – Prayers