Prem Mudit Man Se Kaho - Lyrics in English


Prem Mudit Man Se Kaho

Prem mudit man se kaho, Ram Ram Ram
Shri Ram Ram Ram, Shri Ram Ram Ram,
Shri Ram Ram Ram


Paap katen duhkh miten, let Ram naam.
Bhav samudra sukhad naav, ek Ram naam.

Shri Ram Ram Ram, Shri Ram Ram Ram,
Shri Ram Ram Ram, Shri Ram Ram Ram


Param shaanti sukh nidhaan,
nitya Ram naam.
Niraadhaar ko aadhaar,
ek Ram naam.

Shri Ram Ram Ram, Shri Ram Ram Ram,
Shri Ram Ram Ram, Shri Ram Ram Ram


Param gopya param isht,
mantra Ram naam.
Sant hriday sada basat,
ek Ram naam.

Shri Ram Ram Ram, Shri Ram Ram Ram,
Shri Ram Ram Ram, Shri Ram Ram Ram


Mahadev satat japat,
divya Ram naam.
Kaasi marat mukti karat,
kahat Ram naam.

Shri Ram Ram Ram, Shri Ram Ram Ram,
Shri Ram Ram Ram, Shri Ram Ram Ram


Maat pita bandhu sakha,
sab hee Ram naam.
Bhakt janan jeevan dhan,
ek Ram naam.

Shri Ram Ram Ram, Shri Ram Ram Ram,
Shri Ram Ram Ram, Shri Ram Ram Ram


Prem mudit man se kaho, Ram Ram Ram
Shri Ram Ram Ram, Shri Ram Ram Ram,
Shri Ram Ram Ram


Prem Mudit Man Se Kaho

Anup Jalota


Ram Bhajan