Categories
Namavali

Ganesh 108 Names – Hindi

ॐ विनायकाय नमः
ॐ विघ्न-राजाय नमः
ॐ गौरी-पुत्राय नमः
ॐ गणेश्वराय नमः

read more ....


श्री गणेश 108 नाम

ॐ विनायकाय नमः।
ॐ विघ्न-राजाय नमः।
ॐ गौरी-पुत्राय नमः।
ॐ गणेश्वराय नमः।
ॐ स्कन्दा-ग्रजाय नमः।
ॐ अव्यायाय नमः।
ॐ पूताय नमः।
ऊँ दक्षाय नमः।
ऊँ अध्यक्षाय नमः।
ॐ द्विज-प्रियाय नमः।


ॐ अग्नि-गर्भच्छिदे नमः।
ॐ इन्द्र-श्रीप्रदाय नमः।
ॐ वाणी-प्रदाय नमः।
ऊँ अव्ययाय नमः।
ॐ सर्वसिद्धि-प्रदाय नमः।
ऊँ सर्वाधनायाय नमः।
ऊँ सर्वाप्रियाय नमः।
ॐ सर्वात्मकाय नमः।
ॐ सृष्टि-करते नमः।
ऊँ देवाय नमः।


ऊँ अनेकार-चिताय नमः।
ॐ शिवाय नमः।
ॐ शुद्धाय नमः।
ॐ बुद्धि-प्रियाय नमः।
ॐ शान्ताय नमः।
ॐ ब्रह्म-चारिणे नमः।
ॐ गजाननाय नमः।
ॐ द्वै-मातुराय नमः।
ॐ मुनि-स्तुत़ाय नमः।
ॐ भक्त विघ्न विनाशनाय नमः।


ॐ एकदन्ताय नमः।
ॐ चतुर्भहवे नमः।
ॐ चतुराय नमः।
ॐ शक्तिसंयुताय नमः।
ॐ लम्बोदराय नमः।
ॐ शूर्पकर्णाय नमः।
ऊँ हराए नमः।
ऊँ ब्रह्म-विदुत्तमाय नमः।
ॐ कालाय नमः।
ॐ ग्रह-पतये नमः।


ॐ कामिने नमः।
ॐ सोम-सूर्याग्नि-लोचनाय नमः।
ऊँ पाशंकु-षध-राय नमः। (पाशाङ्कुशधराय नमः।)
ॐ छन्दाय नमः।
ॐ गुणातीताय नमः।
ॐ निरञ्जनाय नमः।
ॐ अकल्मषाय नमः।
ऊँ स्वयं-सिद्धाय नमः।
ऊँ सिद्धार-चीत-पदाम-बुजाय नमः। (ॐ स्वयंसिद्धार्चितपदाय नमः।)
ऊँ बीजापुर-फल-सकताय नमः। (ॐ बीजापूरकराय नमः।)


ॐ वरदाय नमः।
ॐ शाश्वताय नमः।
ॐ कृतिने नमः।
ऊँ विदवत-प्रियाय नमः। (ॐ विद्वत्प्रियाय नमः।)
ॐ वीतभयाय नमः।
ॐ गदिने नमः।
ॐ चक्रिणे नमः।
ॐ इक्षु-चप-धृते नमः। (ॐ इक्षुचापधृते नमः।)
ऊँ श्रीदाय नमः। (ॐ श्रीधाय नमः।)
ऊँ अजया नमः।


ऊँ उतपल-कराय नमः।
ऊँ श्री-पतये नमः।
ऊँ स्तुति-हर्षी-ताय नमः। (ॐ स्तुतिहर्षताय नमः।)
ऊँ कुलद्री-भ्रिते नमः। (ॐ कलाद्भृते नमः।)
ऊँ ज़तिलाय नमः।
ऊँ काली-कल्मश-नशनाय नमः।
ॐ चन्द्रचूडाय नमः।
ऊँ कांताय नमः। (ॐ श्रीकान्ताय नमः।)
ॐ पापहारिणे नमः।
ॐ समाहिताय नमः।


ऊँ आश्रीताय नमः।
ऊँ श्रीकराय नमः।
ॐ सौम्याय नमः।
ऊँ भक्ता-वंचिता-दयकाय नमः।
ऊँ शांताय नमः।
ऊँ कैवल्य-सुखदाय नमः।
ॐ सच्चिदानन्द-विग्रहाय नमः।
ऊँ ज्ञानिने नमः।
ऊँ दययुत्ताय नमः।
ॐ दन्ताय नमः।


ऊँ ब्रह्मा-द्वेशा-विवर्जिताय नमः।
ऊँ प्रमत्ता-दैत्या-भयदाय नमः।
ऊँ श्रीकांताय नमः।
ऊँ विभुदेश्वराय नमः।
ऊँ रामचित्ताय नमः।
ऊँ विधये नमः।
ऊँ नागरजा-यगनो-पावितावाते नमः।
ऊँ स्थूलकान्ताय नमः।
ऊँ स्वयं-करत्रे नमः।
ऊँ सम-घोष-प्रियाय नमः।


ऊँ परस्मै नमः।
ऊँ स्थुल-तुंडाय नमः।
ऊँ अग्रन्याय नमः।
ऊँ धीराय नमः।
ऊँ वागिशाय नमः।
ऊँ सिद्धि-दयाकाय नमः।
ऊँ दूर्वा-बिल्व-प्रियाय नमः।
ऊँ अव्यक्त-मूर्तए नमः।
ऊँ अद्भुत-मूर्ति-मते नमः।
ऊँ शैलेंधरा-तनु-जोत्सन्ग-खेलेनोत्सुका-मनसाय नमः।


ऊँ स्वलावान्या-सुधा-सरजिता-मन्माता-विग्रहाय नमः।
ऊँ समस्त-जगद-धराय नमः।
ऊँ माइने नमः।
ऊँ मूषिक-वाहनाय नमः।
ऊँ हृष्टाय नमः।
ऊँ तुष्टाय नमः।
ऊँ प्रसन्नातमने नमः।
ऊँ सर्वा-सिद्धि-प्रदयकाय नमः।


Ganesh 108 Names (Ganesh Ashtottara Shatanamavali)Ganesh Bhajan List


Ganesh 108 Names (Ganesh Ashtottara Shatanamavali)

Om Vinayakaay Namah
Om Vighna-rajaay Namah
Om Gowri-puthraaya Namah
Om Ganeshwaraaya Namah
Om Skanda-grajaaya Namah
Om Avyayaaya Namah
Om Puthaaya Namah
Om Dakshaaya Namah
Om Adhyakshaaya Namah
Om Dwija-priyaaya Namah


Om Agni-garbha-chide Namah
Om Indhra-shri-pradaaya Namah
Om Vaani-pradaaya Namah
Om Avyayaaya Namah
Om Sarva-siddhi-pradaaya Namah
Om Sarva-dhanayaaya Namah
Om Sarva-priyaaya Namah
Om Sarvatmakaaya Namah
Om Shrishti-karthe Namah
Om Dhevaaya Namah


Om Anekar-chitaaya Namah
Om Shivaaya Namah
Om Shuddhaaya Namah
Om Buddhi-priyaaya Namah
Om Shantaya Namah
Om Brahma-charine Namah
Om Gajana-naaya Namah
Om Dvai-madhuraaya Namah
Om Muni-stuthaaya Namah
Om Bhakta-vighna-vinashanaaya Namah


Om Eka-dhandaya Namah
Om Chatur-bhahave Namah
Om Chatu-raaya Namah
Om Shakthi-sam-yutaaya Namah
Om Lambhodaraaya Namah
Om Shoorpa-karnaaya Namah
Om Haraaye Namah
Om Brahma-viduttamaaya Namah
Om Kalaaya Namah
Om Graha-pataaye Namah


Om Kamine Namah
Om Soma-suryag-nilo-chanaaya Namah
Om Pashanku-shadha-raaya Namah
Om Chandhaaya Namah
Om Guna-thitaaya Namah
Om Niranjanaaya Namah
Om Akalmashaaya Namah
Om Swayam-siddhaaya Namah
Om Siddhar-chita-padham-bujaaya Namah
Om Bijapura-phala-sakthaaya Namah


Om Varadhaaya Namah
Om Shashwataaya Namah
Om Krithine Namah
Om Vidhwat-priyaaya Namah
Om Vitha-bhayaaya Namah
Om Gadhine Namah
Om Chakrine Namah
Om Ikshu-chapa-dhrute Namah
Om Shridaaya Namah
Om Ajaya Namah


Om Utphala-karaaya Namah
Om Shri-pataye Namah
Om Stuthi-harshi-taaya Namah
Om Kuladri-bhrite Namah
Om Jatilaaya Namah
Om Kali-kalmasha-nashanaaya Namah
Om Chandra-chuda-manaye Namah
Om Kantaaya Namah
Om Papaharine Namah
Om Sama-hithaaya Namah


Om Aashritaaya Namah
Om Shrikaraaya Namah
Om Sowmyaaya Namah
Om Bhakta-vamchita-dayakaaya Namah
Om Shantaaya Namah
Om Kaivalya-sukhadaaya Namah
Om Sachida-nanda-vigrahaaya Namah
Om Jnanine Namah
Om Dayayuthaaya Namah
Om Dandhaaya Namah


Om Brahma-dvesha-vivarjitaaya Namah
Om Pramatta-daitya-bhayadaaya Namah
Om Shrikanthaaya Namah
Om Vibudheshwaraaya Namah
Om Ramarchitaaya Namah
Om Vidhaye Namah
Om Nagaraja-yagyno-pavitavaathe Namah
Om Sthulakanthaaya Namah
Om Swayam-kartre Namah
Om Sama-ghosha-priyaaya Namah


Om Parasmai Namah
Om Sthula-tundhaaya Namah
Om Agranyaaya Namah
Om Dhiraaya Namah
Om Vagishaaya Namah
Om Siddhi-dhayakaaya Namah
Om Dhurva-bilwa-priyaaya Namah
Om Avyaktamurthaaye Namah
Om Adbhuta-murthi-mathe Namah
Om Shailendhra-tanu-jotsanga-khelanotsuka-manasaaya Namah


Om Swalavanya-sudha-sarajitha-manmatha-vigrahaaya Namah
Om Samastha-jagada-dharaaya Namah
Om Mayine Namah
Om Mushika-vahanaaya Namah
Om Hrishtaaya Namah
Om Tushtaaya Namah
Om Prasannatmane Namah
Om Sarva-siddhi-pradhayakaaya Namah