Milta Hai Sacha Sukh Keval, Shivji – Lyrics in English


Milta Hai Sacha Sukh

Milta hai sacha sukh keval,
Shivji tumhaare charano mein.

Yeh binati hai palachhin chhinaki,
rahe dhyaan tumhaare charano mein.

Chaahe bairi sab sansaar bane,
chaahe jivan mujh par bhaar bane.

Chaahe maut gale ka haar bane,
rahe dhyaan tumhaare charano mein.

Chaahe agni mein mujhe jalana ho,
chaahe kaanton pe mujhe chalana ho.

Chaahe chhod ke desh nikalana ho,
rahe dhyaan tumhaare charano mein.

Milta hai sacha sukh keval,
Shivji tumhaare charano mein.
Yah binati hai palachhin chhinaki.
rahe dhyaan tumhaare charano mein.

Chaahe sankat ne mujhe ghera ho,
chaahe chaaro aur andhera ho.

Par man nahin dagamag mera ho,
rahe dhyaan tumhaare chaaranon mein.

Milta hai sacha sukh keval,
Shivaji tumhaare charano mein.
Yah binati hai palachhin chhinaki.
rahe dhyaan tumhaare charano mein.

Jivha par tera naam rahe,
tera dhyaan subah aur shyaam rahe.

Teri yaad to aantho yaam rahe,
rahe dhyan tumhaare charano mein.

Milta hai sacha sukh keval,
Shivji tumhaare charano mein.
Yah binati hai palachhin chhinaki.
Rahe dhyaan tumhaare charano mein.

Chaahe bairi sab sansaar bane,
chaahe jivan mujh par bhaar bane.
Chaahe maut gale ka haar bane,
rahe dhyaan tumhaare charano mein.

Milta hai sacha sukh keval,
Shivji tumhaare charano mein.
Yah binati hai palachhin chhinaki.
Rahe dhyaan tumhaare charano mein


Milta Hai Sacha Sukh


Shiv Bhajan