Mangal Bhavan Amangal Hari - Lyrics in English


Mangal Bhawan Amangal Hari

Mangal bhavan amangal hari,
dravahu su dasarath ajir bihari.
Ram, Siya Ram, Siya Ram, Jai Jai Ram
Ram, Siya Ram, Siya Ram, Jai Jai Ram


Hoi hai vahee jo Ram rachi raakha,
ko kare taraf badhaye saakha.
Ram, Siya Ram, Siya Ram, Jai Jai Ram – 2


Dheeraj dharam mitra aru naari,
apad kaal parakhiye chaari.
Ram, Siya Ram, Siya Ram, Jai Jai Ram – 2


Jehi ke jehi par satya sanehoo,
So tehi milay na kachhu sandehoo.
Ram, Siya Ram, Siya Ram, Jai Jai Ram – 2


Jaaki rahi bhawana jaisi,
prabhu moorati dekhi teen taisee.
Ram, Siya Ram, Siya Ram, Jai Jai Ram – 2


Hari anant hari katha ananta
kahahi sunahi bahuvidhi sab santa.
Ram, Siya Ram, Siya Ram, Jai Jai Ram – 2


Raghukul reet sada chalee aayee,
praan jaaye par vachan na jaee.
Ram, Siya Ram, Siya Ram, Jai Jai Ram – 2


Mangal bhawan amangal hari,
dravahu su dasarath ajar bihari.
Ram, Siya Ram, Siya Ram, Jai Jai Ram
Ram, Siya Ram, Siya Ram, Jai Jai Ram


Mangal Bhawan Amangal Hari

Jaspal Singh


Ram Bhajan