Hamare Saath Shri Raghunath - Lyrics in English


Hamare Saath Shri Raghunath

Hamare saath Shri Raghunath to kis baat ki chinta
Sharan mein rakh diya jab maath to kis baat ki chinta
Sharan mein rakh diya jab maatha to kis baat ki chinta

Kiya karate ho tum din raat kyon bin baat ki chinta
Kiya karate ho tum din raat kyon bin baat ki chinta

Kiya karate ho tum din raat kyon bin baat ki chinta
Kiya karate ho tum din raat kyon bin baat ki chinta

Tere swami,
Tere swami ko rahati hai, tere har baat ki chinta
Tere swami ko rahati hai, tere har baat ki chinta

Hamare saath Shri Raghunath to kis baat ki chinta
Hamare saath Shri Raghunath to kis baat ki chinta

Na khaane ki, na pine ki, na marane ki, na jine ki
Na khaane ki, na pine ki, na marane ki, na jine ki
Na khaane ki, na pine ki, na marane ki, na jine ki

Rahe har svaas
Rahe har svaas mein bhagavaan ke priy naam ki chinta
Rahe har svaas mein bhagavaan ke priy naam ki chinta

Hamare saath Shri Raghunath to kis baat ki chinta
Hamare saath Shri Raghunath to kis baat ki chinta

Vibhishan ko abhay var de kiya lankesh pal bhar mein
Vibhishan ko abhay var de kiya lankesh pal bhar mein
Vibhishan ko abhay var de kiya lankesh pal bhar mein

Unhi ka ha, unhi ka ha
Unhi ka ha kar rahe gun gaan to kis baat ki chinta
Unhi ka ha kar rahe gun gaan to kis baat ki chinta

Hamare saath Shri Raghunath to kis baat ki chinta
Hamare saath Shri Raghunath to kis baat ki chinta

Hui bhakt par kirapa banaaya daas prabhu apana
Hui bhakt par kirapa banaaya daas prabhu apana
Hui bhakt par kirapa banaaya daas prabhu apana

Unhi ke haath,
Unhi ke haath mein ab haath to kis baat ki chinta
Unhi ke haath mein ab haath to kis baat ki chinta

Hamare saath Shri Raghunath to kis baat ki chinta
Hamare saath Shri Raghunath to kis baat ki chinta

Sharan mein rakh diya jab maath to kis baat ki chinta
Sharan mein rakh diya jab maath to kis baat ki chinta

Kis baat ki chinta, are kis baat ki chinta
Kis baat ki chinta, kis baat ki chinta


Hamare Saath Shri Raghunath

Prembhushan ji Maharaj


Ram Bhajan