एकदंताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि


एकदंताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि

एकदंताय वक्रतुण्डाय
गौरीतनयाय धीमहि।

एकदंताय वक्रतुण्डाय
गौरीतनयाय धीमहि।
गजेशानाय भालचन्द्राय
श्रीगणेशाय धीमहि।


गणनायकाय गणदैवताय
गणाध्यक्षाय धीमहि।
गुणशरीराय गुणमण्डिताय
गुणेशानाय धीमहि।

गुणातीताय गुणाधीशाय
गुणप्रविष्टाय धीमहि।
एकदंताय वक्रतुण्डाय
गौरीतनयाय धीमहि।

गजेशानाय भालचन्द्राय
श्रीगणेशाय धीमहि।


गानचतुराय गानप्राणाय
गानान्तरात्मने।
गानोत्सुकाय गानमत्ताय
गानोत्सुकमनसे।

गुरुपूजिताय गुरुदैवताय
गुरुकुलस्थायिने।
गुरुविक्रमाय गुह्यप्रवराय
गुरवे गुणगुरवे।

गुरुदैत्यगलच्छेत्रे
गुरुधर्मसदाराध्याय।
गुरुपुत्रपरित्रात्रे
गुरुपाखण्डखण्डकाय।

गीतसाराय गीततत्त्वाय
गीतगोत्राय धीमहि।
गूढगुल्फाय गन्धमत्ताय
गोजयप्रदाय धीमहि।

गुणातीताय गुणाधीशाय
गुणप्रविष्टाय धीमहि।

एकदंताय वक्रतुण्डाय
गौरीतनयाय धीमहि।
गजेशानाय भालचन्द्राय
श्रीगणेशाय धीमहि।


ग्रन्थगीताय ग्रन्थगेयाय
ग्रन्थान्तरात्मने।
गीतलीनाय गीताश्रयाय
गीतवाद्यपटवे।

गेयचरिताय गायकवराय
गन्धर्वप्रियकृते।
गायकाधीनविग्रहाय
गङ्गाजलप्रणयवते।

गौरीस्तनन्धयाय
गौरीहृदयनन्दनाय।
गौरभानुसुताय
गौरीगणेश्वराय।

गौरीप्रणयाय गौरीप्रवणाय
गौरभावाय धीमहि।
गोसहस्राय गोवर्धनाय
गोपगोपाय धीमहि।

गुणातीताय गुणाधीशाय
गुणप्रविष्टाय धीमहि।

एकदंताय वक्रतुण्डाय
गौरीतनयाय धीमहि।
गजेशानाय भालचन्द्राय
श्रीगणेशाय धीमहि।

एकदंताय वक्रतुण्डाय
गौरीतनयाय धीमहि।
गजेशानाय भालचन्द्राय
श्रीगणेशाय धीमहि।


Ekadantaya Vakratundaya Gauri tanaya Dheemahi

Shankar Mahadevan


Ganesh Bhajan