छोटो छोटो सो कृष्ण कन्हैया


छोटो छोटो सो कृष्ण कन्हैया

छोटो छोटो सो कृष्ण कन्हैया
प्यारो प्यारो सो बंसी बजईया

[छोटो छोटो सो कृष्ण कन्हैया
प्यारो प्यारो सो बंसी बजईया]


ब्रज धाम को वो धेनु चरईया
वो तो फन फन नाग नथईया

[छोटो छोटो सो….]


माखन चोरी करे, जोरा ज़ोरी करे
माखन चोरी करे, जोरा ज़ोरी करे
गोपियन की मटकी फ़ोडईया
प्यारो प्यारो सो बंसी बजईया
[छोटो छोटो सो….]


छाई ब्रज मे उमंग, खेले ग्वालो के संग
छाई ब्रज मे उमंग, खेले ग्वालो के संग
राधा रानी संग रास रचईया
प्यारो प्यारो सो बंसी बजईया
[छोटो छोटो सो….]


ओ माथे मुकुट साजे, पग पैजन बाजे
माथे मुकुट सजे पग पैजन बाजे
मैया यशोदा जी लेवे बलईया
प्यारो प्यारो सो बंसी बजईया
[छोटो छोटो सो….]


कृष्ण बंसी बाजे, राधा गोरी नाचे
कृष्ण बंसी बाजे, राधा गोरी नाचे
वो तो मुरली पे मोहित करईया
प्यारो प्यारो सो बंसी बजईया
[छोटो छोटो सो….]


हो इंद्र वर्षा करे, कृष्णा रक्षा करे
इंद्र वर्षा करे कृष्णा रक्षा करे
वो तो खुद ही लीला रचइया
प्यारो प्यारो सो बंसी बजईया
[छोटो छोटो सो….]


ब्रज धाम को वो धेनु चरईया
वो तो फन फन नाग नथईया

छोटो छोटो सो कृष्ण कन्हैया
प्यारो प्यारो सो बंसी बजईया


Choto Choto So Krishan Kanhaiya


Krishna Bhajan