Asharan Sharan Shanti Ke Dham - Lyrics in English


Asharan Sharan Shanti Ke Dham

Asharan sharan, shanti ke dhaam,
ek sahaara tera naam.
Asharan sharan, shaanti ke dhaam
ek sahaara tera naam.


Vishva-vidhaata, bhav-bhay-traata,
jan man ranjan, mangal-daata,
asur-nikandan tero naam,
ek sahaara tera naam.
Asharan sharan, shanti ke dhaam,
ek sahaara tera naam.


Brahma Vishnu, too hi Maheshwar,
Sachchidanand, too Vighneshwar,
too hi hai buddhi ka dhaam,
ek sahaara tera naam

Asharan sharan, shanti ke dhaam,
ek sahaara tera naam.


Too hi bhakti, too hi shakti,
Durga Bhavaani, Maa Kalyaani,
karati poorna sabke kaam,
ek sahaara tera naam.

Asharan sharan shanti ke dhaam,
ek sahaara tera naam.

Bhakti dena, shakti dena,
apne dar ki seva dena,
japataa rahoon bas tera naam,
ek sahaara tera naam

Asharan sharan shaanti ke dhaam,
ek sahaara tera naam.


Asharan Sharan Shanti Ke Dham

Sudhanshu Ji Maharaj


Prayer Songs – Prayers