Amarnath Shiv Sabke Palanhari Hai – Lyrics in English


Amarnath Shiv Sabke Palanhari Hai

Amarnath Shiv Sabke Palanhari Hai
Mahaakaal shiv naath bhole bhandaari hai,
Amar naath shiv sab ke paalanahaar hai.

Trinetra shiv jogi shiv vishraari hai,
Amar naath shiv sab ke paalanahaar hain.


Nil kanth mahaadev ka dam dam damaroo baaje,
Bhasm ramaave jata gaing saaje
karte bede paar paar bade upakaari hai
Amarnath Shiv Sabke Palan haari Hai


Van mein samaadhi kare mahaakaal ke malang ji,
Baba barphaani sada rahe ang sang ji.
Bhoot pret sab jahaan agyakari hai,
Amarnath Shiv Sabke Palan hari Hai


Pooja kare sansaar mahaadev om naath ki,
Mani mahesh mere baba somnath ki.
Mahaadev shiv tiraloki tripuraari hai,
Amarnath Shiv Sabke Palanhari Hai


Amarnath Shiv Sabke Palanhari Hai


Shiv Bhajan