Shiv Rudrashtakam Stotra

Namaamisham-ishaan nirvan-rupam
Vibhum vyapkam Brahma-veda swarupam
Nijam nirgunam nirvikalpam niriiham
Chidakasham-aakaasha vasam bhaje hum

Shri Rameshbhai Oza

_

Shiv Rudrashtakam Stotra – Lyrics


Namaamisham-ishaan nirvan-rupam
Vibhum vyapkam Brahma-veda swarupam
Nijam nirgunam nirvikalpam niriiham
Chidakasham-aakaasha vasam bhaje hum


Nirakaar omkara moolam turiiyam
Gira jnyana gotiitam isham giriisham
Karaalam mahaakaal kaalam krpaalam
Gunaagaar samsaar paaram nato hum


Tussharaadri samkaasha gauram gabhiram
Mano bhut koti prabha shri shariram
Sphuran mauli kallolini charu-ganga
Lasad bhaala baalendu kanthe bhujangaa


Chalat kundalam bhru sunetram vishaalam
Prasanna nanam niil-kantham dayaalam
Mrgadhish charma ambaram munda maalam
Priyam shankaram sarva naatham bhajaami


Prachandam prakrshtam pragalbham paresham
Akhanndam ajam bhaanu koti prakaasham
Tryah shool nirmulanam shool paanim
Bhajeham bhavaani-patim bhaav-gamyam


Kalaatita kalyana kalpa-anta-kaari
Sada sajjana-ananda-daataa puraari
Chid-aananda-samdoha moha-pahari
Prasida prasida prabho manmatha-ari


Na yaavad umaa-naatha-paada-aravindam
Bhajanti-iha loke pare va naraanaam
Na taavat-sukham shaanti santaapa-naasham
Prasida prabho sarva-bhuuta-adhi-vaasam


Na jaanaami yogam japam naiva pujaam
Natoham sadaa sarvadaa shambhu-tubhyam
Jaraa-janma-duhkhau-gha taatapya-maanam
Prabho paahi aapanna-maam-isha shambho


For more bhajans from category, Click -

-
-

For Hindi Lyrics of Shiv Rudrashtakam Stotra – Shiv Bhajan:
नमामीशमीशान निर्वाणरूपं
विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम्।
हिंदी में पढ़ने के लिए बटन पर क्लिक करे >>

_

Shiv Bhajans

_

Bhajan List

Shiv Bhajans
Shiv Stotra
Bhajan, Aarti, Chalisa, Dohe – List

_
_

Shiv Bhajan Lyrics

_
_

Bhajans and Aarti

_
_

Bhakti Geet Lyrics

_