Asharan Sharan, Shanti Ke Dham

Asharan sharan, shanti ke dhaam
ek sahaara tera naam.
Vishva-vidhaata, bhav-bhay-traata,
jan man ranjan, mangal-daata,

Sudhanshu Ji Maharaj

_

Asharan Sharan Shanti Ke Dham


Asharan sharan, shanti ke dhaam,
ek sahaara tera naam.
Asharan sharan, shaanti ke dhaam
ek sahaara tera naam.


Vishva-vidhaata, bhav-bhay-traata,
jan man ranjan, mangal-daata,
asur-nikandan tero naam,
ek sahaara tera naam.
Asharan sharan, shanti ke dhaam,
ek sahaara tera naam.


Brahma Vishnu, too hi Maheshwar,
Sachchidanand, too Vighneshwar,
too hi hai buddhi ka dhaam,
ek sahaara tera naam

Asharan sharan, shanti ke dhaam,
ek sahaara tera naam.


Too hi bhakti, too hi shakti,
Durga Bhavaani, Maa Kalyaani,
karati poorna sabke kaam,
ek sahaara tera naam.

Asharan sharan shanti ke dhaam,
ek sahaara tera naam.

Bhakti dena, shakti dena,
apne dar ki seva dena,
japataa rahoon bas tera naam,
ek sahaara tera naam

Asharan sharan shaanti ke dhaam,
ek sahaara tera naam.


Asharan sharan shanti ke dhaam,
ek sahaara tera naam.

 


For more bhajans from category, Click -

-
-

For Hindi Lyrics of Asharan Sharan Shanti ke Dhaam – Asharan sharan shanti ke dhaam – Hindi
_