Meera ke Bhajan – List – Hindi

पायो जी मैंने राम रतन धन पायो
श्याम मने चाकर राखो जी
मेरे तो गिरधर गोपाल
ऐसी लागी लगन
-
-
-

मीरा के भजन – Meera ke Bhajan

Krishna

_

Meerabai ke Bhajan


 

_
_

Meera ke Bhajans