Jag Janani Jai Jai Maa Jag Janani Jai Jai – Durga Maa Aarti

Jag Janani jai jai Maa,
Jag Janani jai jai.
Bhaya-harini, bhava-tarini,
bhava-bhamini jai jai.

Anup Jalota

_

Jag Janani Jai Jai Maa – Lyrics


Jag Janani jai jai Maa,
Jag Janani jai jai.
Bhaya-harini, bhava-tarini,
bhava-bhamini jai jai.


Tu hi sat-chit-sukhamay,
shuddh brahmarupaa.
Satya sanaatan, sundar,
par-shiv sur-bhoopa.

Jag Janani jai jai Maa,
Jag Janani jai jai.
Bhaya-harini, bhava-tarini,
bhava-bhamini jai jai.


Aadi anaadi, anaamay,
avichal, avinaashi.
Amal, anant, agochar,
aj aanandaraashi.

Jag Janani jai jai Maa,
Jag Janani jai jai.
Bhaya-harini, bhava-tarini,
bhava-bhamini jai jai.


Avikaari, aghahaari,
sakal kalaadhaari.
Karta vidhi bharta
hari har sanhaarakaari.

Jag Janani jai jai Maa,
Jag Janani jai jai.
Bhaya-harini, bhava-tarini,
bhava-bhamini jai jai.


Tu vidhi-vadhoo, rama,
tu Uma Mahamaya.
Mool prakriti, vidya tu,
tu janani jaaya.

Jag Janani jai jai Maa,
Jag Janani jai jai.
Bhaya-harini, bhava-tarini,
bhava-bhamini jai jai.


Raam, Krishna, tu Sita,
Brajaraani raadha.
Tu Vanchha-kalpadrum,
haarini sab baadha.

Jag Janani jai jai Maa,
Jag Janani jai jai.
Bhaya-harini, bhava-tarini,
bhava-bhamini jai jai.


Dash vidya, Nav Durga,
naana shastrakara.
Ashtamaatrka, yogini,
nav-nav roop dhara.

Jag Janani jai jai Maa,
Jag Janani jai jai.
Bhaya-harini, bhava-tarini,
bhava-bhamini jai jai.


Tu paradhaam nivaasini,
maha vilaasini tu.
Tu hi shmashaan vihaarini,
taandava laasini too.

Jag Janani jai jai Maa,
Jag Janani jai jai.
Bhaya-harini, bhava-tarini,
bhava-bhamini jai jai.


Sur-muni mohini saumya,
tu shobhaa-dhaara.
Vivasan vikat sarupa,
pralayamayi dhaara.

Jag Janani jai jai Maa,
Jag Janani jai jai.
Bhaya-harini, bhava-tarini,
bhava-bhamini jai jai.


Tu hi sneha-sudhaamayi,
tu ati garalamana.
Ratna-vibhooshit tu hi,
tu hi asthi tana.

Jag Janani jai jai Maa,
Jag Janani jai jai.
Bhaya-harini, bhava-tarini,
bhava-bhamini jai jai.


Moolaadhaar nivaasini,
ih-par siddhiprade.
Kaalatita kaali,
kamala tu varade.

Jag Janani jai jai Maa,
Jag Janani jai jai.
Bhaya-harini, bhava-tarini,
bhava-bhamini jai jai.


Shakti shaktidhar tu hi,
nitya abhedamayi.
Bhed pradarshini wani
vimale Vedatrayi.

Jag Janani jay jay Maa,
Jag Janani jay jay.
Bhaya-harini, bhava-tarini,
bhava-bhamini jay jay.


Ham ati din dukhi maa,
vipat jaal ghere.
Hain kapoot ati kapati,
par baalak tere.

Jag Janani jai jai Maa,
Jag Janani jai jai.
Bhaya-haarini, bhava-taarini,
bhava-bhaamini jai jai.


Nij svabhaava-vash janani,
dayaadrshti kijai.
Karuna kar karunaamayi
charan sharan dijai.

Jag Janani jai jai Maa,
Jag Janani jai jai.
Bhaya-harini, bhava-tarini,
bhava-bhamini jai jai.


Jag Janani jay jay Maa,
Jag Janani jay jay.
Bhaya-haarini, bhava-taarini,
bhava-bhaamini jay jay.


Tags:

-
-

For Hindi Lyrics of Maa Durga Aarti Bhajan: – Jag Janani Jai Jai Maa Jag Janani Jai Jai – Hindi
_

Durga Maa Bhajans

_

Bhajan List

Durga Bhajans
Devi Aarti
Bhajan, Aarti, Chalisa, Dohe – List

_
_

Sherawali Maa Bhajan Lyrics

_
_

Bhajans and Aarti

_
_

New Bhakti Song Lyrics

Jag Janani jai jai Maa

Jag Janani jai jai Maa, Jag Janani jai jai.
Bhaya-harini, bhava-tarini, bhava-bhamini jai jai.
Tu hi sat-chit-sukhamay, shuddh brahmarupaa.
Satya sanaatan, sundar, par-shiv sur-bhoopa.

_